2021 Kalastus - Vaajakosken tontit

VAAJAKOSKEN TONTIT
Sisältöön
"Tammikuun 2021 alusta alkaen
omatoimikalastaja ei saa viedä Norjasta
lainkaan merikalastuksen saalistaan.
Rekisteröityjen kalastusmatkailuyritysten
asiakkaille sallitaan jatkossakin
merikalastuksen saaliin maastavienti,
mutta enimmäismäärä pienenee 18 kiloon."
Yhteystiedot: Raimo Lappalainen Gsm 0440-662550 Mail: aslakin@aslakin.fi
Takaisin sisältöön